Witold Hulewicz – kim był, jakie są jego utwory?

Właśnie dziś kiedy przebywa się w Polsce powinno się znać najbardziej znany polskich poetów, czy też poetek, które doskonale pisały utwory, które do dziś są znane innym ludziom, właśnie takim poetom był Witold Hulewicz. To właśnie Witold Hulewicz pseudonim bardzo często miał Grzegorz, urodził się 1895 roku, a zmarł w 1941 roku, był on nie tylko poetą polskim, ale również krytykiem, oraz tłumacz,  a także wydawca. Jako poeta Witold Hulewicz był współwydawcą ,, Zdroju”, był to dwutygodnik literacki, utworzony przez braci.

Dodatkową informacją jest to, że również on był inicjatorem znanego Nam już wcześniej oddziału Związku Zawodowego  Literatów Polskich, w których w dzisiejszych czasach właśnie jest również Wisława Szymborska. Wiele informacji na temat polskiego poety można znaleźć w internecie, również najbardziej wiarygodnym zbiorem informacji jest Wikipedia, która już ma swoich fanów, dzięki czemu można się z niej wiele dowiedzieć nie zbędnych informacji na temat wielu pisarzy. Warto, więc skorzystać z internetu, gdzie naprawdę możesz dowiedzieć się wielu prawdziwych informacji.