Oświetlenie uliczne – z jakimi kosztami się wiążę?

W każdym mieście i miasteczku mieszkańcy chcieliby, żeby po zapadnięciu zmroku drogi i ulice były oświetlone, tak by bezpiecznie można byłoby się nich poruszać. Oświetlenie jest bardzo kosztowne. Zdarzają się przypadki celowego niedoświetlania niektórych ulic w celu obniżenia kosztów. Nie stosujmy takich praktyk.  naprawić istniejący system. Kompleksowo modernizować.  Czy jednak starczy na to środków finansowych? Gminy uboższe powinny się zwrócić do ministerstwa z prośbą o dofinansowanie projektu.

Nasze wsie i mniejsze miasteczka były bezpieczne nie tylko dla mieszkających w nich, ale także  osoby, które przejeżdżają przez nie. Każda gmina powinna mieć obowiązek modernizacjo oświetlenia. Normy europejskie przewidują, że każde, nawet najmniejsze miasteczko musi być dobrze oświetlone. Każde polskie miasto powinno zastanowić się nad tym rozwiązaniem. Jest proste i bardzo skuteczne,a rzadko awaryjne. Są to bardzo dobre atuty, a jednocześnie przyjemne dla budżetu miasta. Wstąpiliśmy do Unii Europejskiej co jest bardzo mocną motywacją do tego by dorównać standardom Zachodu i być w pełni jego członkiem.