Opowiadania i wiersze dla dzieci – co warto czytać?

Dzieci lubią słuchać wierszy wierszyków i opowiadań. Nawet te starsze, kiedy im się zaproponuje wspólne , głośne czytanie jakiegoś opowiadania, wyrażają aprobatę. A najbardziej to dzieci lubią recytować wiersze i wierszyki. Wszyscy wiemy, że uczenie się wierszy i wierszyków na pamięć służy w przyszłości łatwiejszemu zapamiętywaniu również treści pisanych prozą. Dlatego nie protestują, kiedy nauczyciele zadają wyuczyć się na pamięć i pięknie wyrecytować jakiś wiersz, czy krótki wierszyk.

Większość dzieci chętnie bierze udział w akademiach szkolnych, gdzie recytowane są wiersze i wierszyki, a czasami i opowiadania znanych pisarzy. W szkole są lekcje poświęcone pięknej recytacji wierszy i wierszyków. Uczniowie starszych klas szkoły podstawowej bawią się na lekcjach języka polskiego w poetów i sami piszą wiersze i wierszyki na zadany temat. Opowiadanie z dialogiem, opowiadanie twórcze, czy odtwórcze, to formy wypowiedzi, które zna każdy uczeń kończący szkołę podstawowa. Wiele osób wysyła sms-y w formie wierszy i wierszyków.