Jak zmodernizować oświetlenie, aby było taniej?

Modernizacja oświetlenia w naszych miastach. Pracownicy miejskiego zakładu energii i zarządzania nią do tej pory włączał według uznania lampy uliczne. Często bywało i tak, ze częściowo, czasem całkowicie było niedoświetlone. Oświetlenie jest bardzo kosztowne. Może warto byłoby je zmodernizować. Pozwoli to na obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych co wiąże się ze zmniejszeniem energochłonności systemu i obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej. Taka modernizacja jest planowana w wielu miastach.

Modernizacja nie oznacza wprawdzie surowego i nieprzyjaznego oświetlenia. Wręcz przeciwnie. Oszczędności pozwalają na zakup droższych ale milej świecących żarówek, które są jednocześnie energooszczędne. Każde polskie miasto powinno zastanowić się nad tym rozwiązaniem. Jest proste i bardzo skuteczne,a rzadko awaryjne. Są to bardzo dobre atuty, a jednocześnie przyjemne dla budżetu miasta. Wstąpiliśmy do Unii Europejskiej co jest bardzo mocną motywacją do tego by dorównać standardom Zachodu i być w pełni jego członkiem.