Jak wprowadzić klimat Świąt Bożego Narodzenia?

W szkole nauczyciele mają za zadanie powiedzieć uczniom, czym są święta i jak ważne są one, dla każdej kultury. Swoją naukę nauczyciele zaczynają od takich świąt, jak boże narodzenie. Pomocne są ciekawe historie, które opowiedziane uczniom w odpowiedni sposób, wprowadzają ich w klimat świąt. Jeśli mówimy, że boże narodzenie jest ważne, musimy powiedzieć, czym jest wigilia i jak należy się do niej przygotować. Wiedza nie może opierać się tylko na słowach, dlatego uczniowie muszą poznać kolędy, a także je śpiewać na lekcjach.

Najlepiej będzie jeśli każdy uczeń kolędy będzie znać, bo jeśli tak nie będzie, to nie będzie mógł aktywnie uczestniczyć w lekcji. Nauczyciel przed taką lekcją powinien sam siebie oraz uczniów przygotować. Ważne jest to aby uczniowie mieli potrzebne materiały, a także coś wcześniej poczytali lub popytali na ten temat. Uczniowie bardzo lubią zbiorowe zadania, dlatego warto podzielić ich na grypy i przydzielić ważne zadania. Uczeń, który może być aktywny, uczy się znacznie szybciej od tego, który w trakcie lekcji musi tylko słuchać nauczyciela, czyli być pasywny.