Czy warto wysłać elektroniczną kartkę z życzeniami?

Coraz częściej wspomina się o stałej obecności wirtualnej sieci w naszym życiu, nie sposób dziwić się więc, że inspiracji w Internecie poszukujemy i wówczas, gdy musimy wysłać najbliższym życzenia świąteczne. Dopóki wysyłaliśmy je za pośrednictwem poczty treść życzeń nie była szczególnym problemem, tradycyjne formuły były już bowiem wydrukowane przez producenta okolicznościowej kartki pocztowej, nam zaś pozostawało podpisanie się i zapewnienie adresata o szczerym przywiązaniu.

Życzenia świąteczne wysyłane przy wykorzystaniu telefonu komórkowego wymagają od nas zdecydowanie większej kreatywności, niekiedy zaś ich autor musi wykazać się również dużą czujnością. Dzieje się tak przede wszystkim wówczas, gdy otrzymuje się dużo życzeń świątecznych, niedopuszczalne jest bowiem odesłanie adresatowi życzeń identycznych z tymi, jakie sami od niego otrzymaliśmy. W tym kontekście pomoc, na jaką możemy liczyć serfując po Internecie wydaje się nieoceniona, na setkach stron www można bowiem znaleźć zarówno wesołe życzenia świąteczne w sam raz dla przyjaciela, jak i takie, które można złożyć statecznej ciotce.