Co daje nam posiadanie legitymacji ubezpieczeniowej?

Ostatnio dużo się mówi o takim pojęciu jakim jest legitymacja ubezpieczeniowa dla członków rodziny Legitymacje ubezpieczeniową dla członków rodziny pracownika wyrabia pracodawca. Wcześniej należy zgłosić , wypełniając odpowiedni wniosek (na druku ZUS ZCZA), aby pracodawca zarejestrował męża/żonę, dziecko lub inna osobę która jest na naszym wyłącznym utrzymaniu do ZUS-u. Wniosek o wyrobienie legitymacji ubezpieczeniowej dla członków rodziny powinien mieć pracodawca. On wypełnia, podbija, podpisuje. To jego obowiązek.

Posiadanie takiej legitymacji leży w dobrze pojętym obowiązku pracownika i jego rodziny. Na jej podstawie możemy uzyskać świadczenia lekarskie z Narodowego Funduszu Zdrowia. Należy również zadbać o to aby legitymacja była zawsze ważna, wystarczy tylko podstemplować ją w kreślonych terminach w zakładzie pracy. Bez ważnej legitymacji przychodnia zdrowia może odmówić nam bezpłatnych świadczeń lekarskich. NFZ zażąda posiadania ważnej legitymacji ubezpieczeniowej dla członków rodziny przypadku starania się przez niego kartę ubezpieczenia w przypadku wyjazdu za granicę.