Ciekawe projekty numizmatów – co warto mieć

W kwietniu 2010 roku Mennica Polska wyemitowała niepowtarzalny zestaw dwóch numizmatów z wizerunkami nigdy dotychczas niezrealizowanych projektów monet z okresu  międzywojennego. W 1933 roku ogłoszono konkurs na projekty monet złotych. Konkurs początkowo był zamknięty i ograniczony do kilku wybranych artystów, którzy zostali laureatami poprzednich konkursów. Do rywalizacji zostali dopuszczeni także stali współpracownicy Mennicy Państwowej. Nagle z nikomu nieznanych przyczyn regulamin konkursu został zmieniony. Konkurs stał się otwarty dla wszystkich artystów pragnących sprawdzić swoich sił w tej dyscyplinie. W założeniu miał to być konkurs na nowe polskie numizmaty – monety, bite w złocie o nominałach 25, 50 i 100 zł. Warunki konkursu pozwalały także artystom na zaprojektowanie awersu monet z godłem państwowym, jeśli będzie konieczność uzgodnienia go z wizerunkiem i napisem rewersu. Konkurs ten cieszył się wśród artystów wielkim zainteresowaniem.

Pierwszą nagrodę w tym konkursie otrzymał Stanisław Repeta, wówczas jeszcze student Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Piątą nagrodę przyznano Józefowi Aumillerowi, medalierowi i kierownikowi artystycznemu Mennicy Państwowej. Ponieważ zbliżała się XX rocznica wymarszu I Kadrowej Kompanii Legionów, przypadająca w 1934 r., wiele projektów dotyczyło tej rocznicy i osoby Marszałka Józefa Piłsudskiego. Projekt Józefa Aumillera przedstawiał portret Marszałka w wysokim reliefie, w tradycyjnym klasycznym ujęciu i był sygnowany inicjałami J.A. Stanisław Repeta zrealizował portret Marszałka w bardzo płaskim reliefie. Projekt ten nie był sygnowany. Ostatecznie monet złotych nie zrealizowano. W 1934 r. uczczono XX rocznicę wymarszu Kadrówki pamiątkowymi monetami srebrnymi o nominałach 5 i 10 zł według projektu Stanisława Ostrowskiego. Numizmaty te posiadały na awersie Orła Legionowego. Z tym awersem prezentowane są też w niniejszym zestawie oba wyżej wymienione, niezrealizowane wówczas rewersy monet według projektów Józefa Aumillera i Stanisława Repety.